De 10 verkiezingsdebatten om in de gaten te houden

Published by Verkiezingsgids on

Zorg, onderwijs, woningmarkt… er staat veel op het spel bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. De campagne is langzamerhand op stoom gekomen en inmiddels voeren politici een felle strijd om jouw stem. Maar hoe bepaal je die, naast het invullen van een kieswijzer? Door corona zijn fysieke verkiezingsevents er niet tot nauwelijks, waardoor verkiezingsdebatten dit jaar dus van nóg groter belang zijn. En die verkiezingsdebatten zijn er voldoende. Hieronder vind je de 10 debatten die je in de gaten moet houden.

Het Voedselverkiezingsdebat, het Amsterdamse Haven-debat, het Dominee of koopman in de wereldhandel-debat…we begrijpen het als je door de bomen het bos even niet meer ziet. Tal van nieuwszenders, kranten én maatschappelijke organisaties organiseren verkiezingsdebatten, vaak over deelthema’s. Om jou als kiezer te informeren, maar soms ook om een bepaald belang op de verkiezingsagenda te zetten. Benieuwd naar alle geplande debatten? Op deze pagina vind je een overzicht.

Als je al deze debatten wil volgen heb je er waarschijnlijk een dagtaak aan. Daarom hebben we – geheel arbitrair en in chronologische volgorde – een lijst gemaakt van 10 interessante verkiezingsdebatten die je de komende drie weken in de gaten moet houden.

  1. RTL Verkiezingsdebat (28 februari, 21.15 uur)

Dit debat, dit jaar op 28 februari, is normaal gesproken de aftrap voor alle landelijke debatten. Dit jaar was het Noorderlijk Lijsttrekkers debat het eerste lijsstrekkersdebat in aanloop naar de verkiezingen, maar daar deden nog niet alle lijsttrekkers mee. Dit jaar doen er 6 partijen mee aan het debat onder leiding van Frits Wester. Vier partijen aan de rechterkant van het politieke spectrum (VVD, PVV, CDA en D66) en twee aan de linkerkant (SP en GroenLinks). De plekken zijn verdeeld op basis van het huidige aantal Kamerzetels en de peilingen van de Peilingwijzer.

Het RTL Verkiezingsdebat wordt live uitgezonden op 28 februari om 21.15 uur op RTL 4.

 

  1. Onderwijsdebat (1 maart, 19:00-20:30 uur)

Tijdens dit debat zal worden ingegaan op vragen zoals ‘hoe gaat de salariskloof tussen het primair en voortgezet onderwijs gedicht worden?’, ‘moet de ouderbijdrage worden afgeschaft?’ ‘en is latere selectie de oplossing voor kansenongelijkheid?’ Op maandagavond 1 maart zullen politieke partijen met elkaar in debat gaan over actuele onderwijsthema’s. Het is mogelijk om tijdens dit interactieve debat je mening te geven via een online peilingsvorm.

Het debat gaat online op 1 maart en aanmelden kan via deze link.

 

  1. CNV verkiezingsdebat (1 maart, 19:30-20:30 uur)

Onder leiding van CNV-voorzitter Piet Fortuin gaan de kandidaat-Kamerleden met elkaar en met de leden van het CNV in debat over verschillende vraagstukken. Welke keuzes maken de partijen als het gaat om werk en inkomen? Hoe gaan we de doorgeschoten flexibilisering te lijf? Krijg je meer salaris als je in de frontlinie van de coronacrisis hebt gestaan? De volgende (kandidaat-)Kamerleden zullen met elkaar in debat gaan: Judith Tielen (VVD), Hilde Palland (CDA), Steven van Weyenberg (D66), Senna Maatoug (GroenLinks), Bart van Kent (SP), Gijs van Dijk (PvdA) en Pieter Grinwis (ChristenUnie). Meekijken is alleen mogelijk voor CNV-leden.

 

  1. Het Nationaal Ruimtelijk Verkiezingsdebat (1 maart, 20:30 uur)

Dit debat wordt onder andere door Rijksuniversiteit Groningen georganiseerd en staat in het teken van grote ruimtelijke vraagstukken voor ons kleine Nederland. De thema’s die aan bod zullen komen zijn klimaat, huisvesting en mobiliteit. Samen met experts uit de wetenschap, overheid en bedrijfsleven zijn de grote ruimtelijke vraagstukken inzichtelijk gemaakt. Al onze ambities van fijn wonen, duurzame energie tot mooie natuur vragen om steeds meer ruimte op een eindige Nederlandse bodem. Hier moeten uiteindelijk politieke keuzes voor gemaakt worden: waar maken we ruimte voor en wat moet wijken? Deze en andere vragen worden voorgelegd aan de volgende (kandidaat-)Tweede Kamerleden: Faissal Boulakjar (D66), Henk Nijboer (PvdA), Kelly Regterschot (VVD), Paul Smeulders (GroenLinks), Jimmy Dijk (SP), Julius Terpstra (CDA).

Aanmelden kan via deze link.

 

  1. Financiële Verkiezingsdebatten (2 en 11 maart)

Voor de liefhebber van (overheids)financiën wordt op 2 en 11 maart door de Nederlandse Vereniging van Banken, NVP, Adfiz, Verbond van Verzekeraars en DUFAS de financiële Verkiezingsdebatten georganiseerd.

Tijdens het eerste debat van 2 maart wordt stilgestaan bij het thema ‘Veerkrachtig uit de crisis’ waarin wordt gedebatteerd over vragen zoals: ‘in welke economische situatie start een nieuw kabinet?’, ‘welke mogelijkheden heeft een nieuw kabinet om de economie er weer bovenop te helpen en welke rol hebben financiële instellingen hierbij?’ en ‘hoe kunnen we de weerbaarheid vergroten en welke rol speelt de financiële sector daarbij?’ Op 11 maart staat ‘Duurzaamheid en de rol van de financiële sector’ centraal en wordt ingegaan op de financiering van de gewenste transitie. De Kamerleden die verspreid deel zullen nemen aan de debatten zijn: Henk Nijboer (PvdA), Mahir Alkaya (SP), Aukje de Vries (VVD), Laura Vissenberg (GroenLinks), Joost Sneller (D66), Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Evert-Jan Slootweg (CDA).

Aanmelden kan via deze link.

 

  1. Het grote Klimaatdebat (2 maart, 20:00-21:30 uur)

Eerder organiseerde De Balie al een Klimaatdebat, ditmaal is het de beurt aan het initiatief Impact Café van de Universiteit Utrecht. Tijdens dit Klimaatdebat gaan kandidaat-Kamerleden in debat over dé grote klimaatthema’s. Hoe denken verschillende partijen de landbouw te verduurzamen? Wie betaalt er voor de groene transitie? En waar halen we onze groene energie vandaan? Deze en meer vragen komen aan bod in dit interactieve verkiezingsdebat, live opgenomen vanuit TivoliVredenburg. Drie politici nemen deel aan dit debat. Kauthar Bouchallikth (nummer 9 op de lijst van GroenLinks) organiseerde mee met de Klimaatmars en de Klimaatstaking, Henri Bontenbal (nummer 17 op de lijst van het CDA) wil zich in gaan zetten voor effectieve, eerlijke en gezamenlijke oplossingen voor het klimaatprobleem en Joris Thijssen (nummer 6 van de PvdA) is directeur van Greenpeace.

Meer informatie over het debat vind je hier.

 

  1. Mobiliteitsdebat (4 maart, 10.30-12.00 uur)

Dit debat wordt georganiseerd door de Mobiliteitsalliantie, en is bedoeld om de grootste politieke partijen de mogelijkheid te geven hun visie op mobiliteit naar voren te brengen. Hoe kijken de verschillende politieke partijen naar de toekomst van mobiliteit? Waar liggen hun prioriteiten? Wat zijn hun plannen voor na de verkiezingen? En belangrijk, hoe ziet hun ideale mobiliteitspassage in het regeerakkoord eruit?

De onderwerpen die tijdens dit debat onder andere zullen worden besproken zijn: flexibiliteit, verkeersveiligheid, investeren in en het onderhoud van bestaande infrastructuur. Ook zal worden stilgestaan bij de oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen waar mobiliteit kan bijdragen, zoals stikstof en woningbouw. De volgende deelnemers hebben toegezegd: Mark Harbers (VVD), Wytske Postma (CDA), Suzanne Kröger (GroenLinks), Chris Stoffer (SGP), Stieneke van der Graaf (ChristenUnie), Raoul Boucke (D66), Roy van Aalst (PVV) en (onder voorbehoud) Gijs van Dijk (PvdA).

Deelnemers kunnen via de chat reageren op stellingen en vragen stellen aan de deelnemers.

Aanmelden kan via deze link.

 

  1. Het grote zorgdebat (8 maart, 19.30-21.00 uur)

Het Grote Zorgdebat wordt dit jaar georganiseerd door: ActiZ, Federatie Medisch Specialisten, GGD-GHOR Nederland, de Nederlandse ggz, KNMG, KNGF, KNMP, KNMT, LHV, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, VGN, V&VN en ZN. Kandidaat-Kamerleden gaan met elkaar in debat over hun ideeën voor de toekomst van de zorg. Het coronavirus heeft veel impact op de zorg en is daarom ook een belangrijk thema tijdens de aankomende verkiezingen. De kandidaat-Kamerleden die met elkaar in debat gaan zijn: Fleur Agema (PVV), Mona Keijzer (CDA), Vera Bergkamp (D66), Corinne Ellemeet (GroenLinks), Maarten Hijink (SP), Mirjam Bikker (CU), Kees van der Staaij (SGP), Tunahan Kuzu (DENK), Sophie Hermans (VVD), Attje Kuiken (PvdA) en Liane den Haan (50PLUS). De vier thema’s waar over zal worden gedebatteerd zijn: de verschuiving van ziekte naar gezondheid, de vernieuwing van zorg en welzijn, het preventiebeleid en de arbeidsmarkt.

Aanmelden kan via deze link.

 

  1. EenVandaag één-op-één-debatten (15 maart, 18.15 uur)

Twee dagen voor de verkiezingen van 17 maart gaan de zes partijen die volgens het gemiddelde van de peilingen van EenVandaag/Ipsos van het afgelopen jaar het grootst zijn met elkaar in debat bij EénVandaag. Er zal telkens één-op-één worden gedebatteerd, met GroenLinks tegenover D66, CDA tegenover PvdA en de VVD tegenover de PVV.

Het EenVandaag verkiezingsdebat is op maandag 15 maart om 18.15 uur live op NPO 1 en NPO Radio 1 en wordt geleid door Pieter Jan Hagens.

  1. NOS Slotdebat (16 maart, vanaf 19.00 uur)

Dit debat vindt plaats op de avond voor de laatste dag van de verkiezingen en is daarmee dus de laatste kans voor partijen om kiezers te overtuigen. Interessant om te volgen is dat we ook al op 15 en 16 maart kunnen stemmen, en dat het Slotdebat in feite dus midden in de verkiezingen plaatsvindt. Wie er aan het debat mee zullen doen is nog niet bekend. Om zoveel mogelijk lijsttrekkers aan het woord te kunnen laten maakt de NOS twee rechtstreekse programma’s aan de vooravond van de stembusgang. Vóór het NOS Journaal van 20.00 uur is er NOS Nederland kiest: De Stemming, met de kleinere partijen en gepresenteerd door Winfried Baijens. De lijsttrekkers die hun opwachting komen maken zijn van de partijen die nu zijn vertegenwoordigd in de Kamer, maar die niet deelnemen aan het grote debatprogramma, aangevuld met lijsttrekkers van partijen die volgens de Peilingwijzer (van 24 februari) kans maken op een zetel. Na het Journaal volgt NOS Nederland kiest: Het Debat, waar het de beurt is aan de acht grootste partijen. Deze zal worden geleid door Rob Trip. Hier zullen de lijsttrekkers in duo’s met elkaar in debat gaan.

NOS Nederland Kiest: De Stemming: Dinsdag 16 maart, 19.00-19.50 uur, NPO 1.

NOS Nederland Kiest: Het Debat: Dinsdag 16 maart, 20.30-22.00 uur, NPO 1.

Categories: Verdieping