Klimaat, Milieu en Energie

Published by Verkiezingsgids on

Het voelt lang geleden, maar vóór COVID-19 was de stikstofcrisis het hoofdpijndossier van het kabinet. Wanneer de echte crisis rond corona voorbij is, zal dit thema hoe dan ook terugkomen op de agenda. En dit staat nog los van de veel bredere discussie over de bijdrage van Nederland aan het tegengaan van klimaatverandering.

Must reads:

Opinie en belangen:

Partij-initiatieven:

Stand van zaken in Rutte III:

Categories: