Werk, Inkomen en Pensioenen

Published by Verkiezingsgids on

Het werk van mensen is door de crisis onzeker geworden en met de economische gevolgen van de crisis die er nog aankomen lijkt dat voorlopig ook niet minder te worden. Daar zullen partijen dus een antwoord op moeten hebben. Het afgelopen jaar is natuurlijk ook het pensioenakkoord gesloten, en de toekomst zal uitwijzen of hierdoor het maatschappelijke en politieke debat over dit onderwerp afzwakt.

Must reads:

Opinie en belangen:

Partij-initiatieven:

Stand van zaken in Rutte III:

Categories: