Infographics

Op deze pagina vind je handige downloads en infographics rond de verkiezingen. Het staat iedereen vrij om deze infographics voor eigen gebruik over te nemen, mits wordt verwezen naar de formatiegids als bron. 

  • Hoe verloopt de formatie?

  • Brieven aan de verkenners