Thema’s

Probeer je in te beelden dat je ‘from scratch’ aan het nieuwe regeerakkoord mag meeschrijven. Hoe ga je te werk? Welke papieren stop je in je tas op weg naar de onderhandelingstafel? Wiens belangen worden vertegenwoordigd in het nieuwe kabinet?

Op deze pagina proberen we je wegwijs te maken in de belangrijkste rapporten, belangen en visies die op de formatietafel zullen liggen nu er een nieuwe regering word gesmeed. Je vindt per thema links naar must reads, opinies en belangen van betrokkenen, initiatieven van politieke partijen en de actuele stand van zaken in het kabinet Rutte-III. Uiteraard is dit een ‘levende’ pagina, die bijgewerkt zal worden zodra er nieuwe relevante documenten worden uitgebracht.

De afgelopen regeerperiode zijn er veel nieuwe bestuurlijke en democratische uitdagingen bijgekomen: nepnieuws verspreidt zich razendsnel en de toeslagenaffaire bij de belastingdienst heeft gezorgd voor veel onvrede bij burgers. Is bestuurlijke en democratische vernieuwing (een deel van) de oplossing?

Must reads:

Opinie en belangen:

Partij-initiatieven:

Stand van zaken in Rutte III:

Nederland is als internationaal georiënteerd land voor een groot deel afhankelijk van internationale politieke ontwikkelingen. Bij alle coalitieonderhandelingen een belangrijk thema.

Must reads:

Opinie en belangen:

Stand van zaken in Rutte III:

Dit jaar stond het thema diversiteit en inclusie misschien wel nóg meer op de kaart, mede door de Black Lives Matter-protesten die overwaaiden uit de VS. Vanuit Nederlands perspectief zijn er ook een aantal interessante onderzoeken op dit thema verschenen.

Must reads:

  Partij-initiatieven:

  Stand van zaken in Rutte III:

  Door de coronacrisis lijkt de wereld af te stevenen op een nieuwe economische crisis. Hoe gaan we dit opvangen? Gaan we bezuinigen of juist investeren? Belangrijke vragen voor de aankomende verkiezingen.  

  Must reads:

  Opinie en belangen:

  Partij-initiatieven:

  Stand van zaken in Rutte III:

   

  Hoe gaan we verder met de Europese Unie? Recente Europese steunfondsen riepen veel discussie op in de Tweede Kamer. Het zou zomaar eens een onderwerp kunnen zijn bij verkiezingsdebatten of een punt bij een formatie overleg.

  Must reads:

  Opinie en belangen:

   Partij-initiatieven:

   Stand van zaken in Rutte III:

   De overheid investeert miljarden om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen, met de nodige gevolgen voor de overheidsfinanciën. Hoe krijgen we die weer op het oude niveau? Moet dat snel, of kunnen we daar decennia over doen? Belangrijke vragen voor de komende verkiezingen!

   Must reads:

   Opinie en belangen:

   Partij-initiatieven:

   Stand van zaken in Rutte III:

   Justitie, veiligheid en immigratie zijn drie veelbesproken thema’s in de afgelopen regeerperiode en zullen ook de komende verkiezingen weer van belang zijn. Er is weer (of beter gezegd: nog steeds) sprake van een vluchtelingencrisis en ook terreurdreigingen blijven een rol spelen. Kortom: een belangrijk thema richting 17 maart.

   Must reads:

   Opinie en belangen:

   Partij-initiatieven:

   Stand van zaken in Rutte III:

   Het voelt lang geleden, maar vóór COVID-19 was de stikstofcrisis het hoofdpijndossier van het kabinet. Wanneer de echte crisis rond corona voorbij is, zal dit thema hoe dan ook terugkomen op de agenda. En dit staat nog los van de veel bredere discussie over de bijdrage van Nederland aan het tegengaan van klimaatverandering.

   Must reads:

   Opinie en belangen:

   Partij-initiatieven:

   Stand van zaken in Rutte III:

   Voor de coronacrisis was medische ethiek al een moeilijk thema binnen Rutte III, maar de huidige pandemie, waarin soms lastige keuzes gemaakt moeten worden, heeft dit flink overschaduwd. Desondanks zijn er ook de afgelopen periode relevante stukken verschenen over medische ethiek.

   Must reads:

   Opinie en belangen:

   Partij-initiatieven:

   Stand van zaken in Rutte III:

   Hoe zorgen we ervoor dat de randstad niet verstopt raakt en dat we het aantal files terugdringen? Komt er een Lelylijn, de voorgestelde hogesnelheidslijn tussen Lelystad en Groningen? En wanneer komt er een eind aan de discussie rond Lelystad Airport? Genoeg te doen voor de toekomstige minister van I&W, dus!

   Must reads:

   Opinie en belangen:

   Partij-initiatieven:

   Stand van zaken in Rutte III:

   Het Malieveld heeft de deze kabinetsperiode al meerdere malen vol gestaan met leraren. Zij vroegen om minder werkdruk, kleinere klassen en meer loon. Hoe gaan partijen hier richting de verkiezingen mee om? 

   Must reads:

   Opinie en belangen:

   Partij-initiatieven:

   Stand van zaken in Rutte III:

   Het werk van mensen is door de crisis onzeker geworden en met de economische gevolgen van de crisis die er nog aankomen lijkt dat voorlopig ook niet minder te worden. Daar zullen partijen dus een antwoord op moeten hebben. Het afgelopen jaar is natuurlijk ook het pensioenakkoord gesloten, en de toekomst zal uitwijzen of hierdoor het maatschappelijke en politieke debat over dit onderwerp afzwakt.

   Must reads:

   Opinie en belangen:

   Partij-initiatieven:

   Stand van zaken in Rutte III:

   Het is crisis op de woningmarkt. Huurprijzen rijzen de pan uit en starters kunnen geen betaalbare woningen vinden. Hoe gaan we dit oplossen? Verschillende partijen zijn al gekomen met plannen voor het bouwen van woningen; richting de verkiezingen zal dit thema zeker terugkomen. 

   Must reads:

   Partij-initiatieven:

   Opinie en belangen:

   Stand van zaken in Rutte III

   De zorg is hét onderwerp geweest in de afgelopen maanden. Hoe kan het dat er niet genoeg IC-bedden waren? Is de druk op het zorgpersoneel te hoog geweest? Maar discussie over de bekostiging van de zorg speelt natuurlijk al veel langer. Gaat er na de crisis meer geld naar de zorg om tekorten te dichten en orde op zaken te stellen? Of wordt de zorg daarmee onbetaalbaar? 

   Must reads:

   Opinie en belangen:

   Partij-initiatieven:

   Stand van zaken in Rutte III:

   Load More