Medische Ethiek

Published by Verkiezingsgids on

Voor de coronacrisis was medische ethiek al een moeilijk thema binnen Rutte III, maar de huidige pandemie, waarin soms lastige keuzes gemaakt moeten worden, heeft dit flink overschaduwd. Desondanks zijn er ook de afgelopen periode relevante stukken verschenen over medische ethiek.

Must reads:

Opinie en belangen:

Partij-initiatieven:

Stand van zaken in Rutte III:

Categories: